הרצאות וחוגי בית

ניתן להזמין את שלומי להרצאות / חוג בית בנושאים הבאים:

הרצאה במכללת אריאל לצידו של ד"ר מיקי דור
מתוך הרצאה במכללת אריאל, לצידו של ד"ר מיקי דור
מדיקליצזיה 2018